Monday, February 16, 2009

pagmamahal

Sa ngalan ng pag-ibig

Ang umibig ang pinakamasayang sitwasyon na maaaring maramdaman ng isang tao. Kung papanain ka ni kupido ay wala kang kawala! walang wala. Kahit sino sa ano mang aspeto, kahit nasa ano mang antas ka ng buhay ay mararanasan mo ito. Ngunit sa masayang sitwasyon g ito ay may isang tanong "paano kung ang napana lang ni kupido sa dalawang mag-kaibang seksuwalidad ay ang isang tao lamang?". Masyadong kumplikado ang sitwason, at maari kang masaktan depende na lamang sa iyo, kung ipaglalaban mo o kaya ipagtatapat ang nararamdaman mo sa isang taong mahal mo. Dapat handa ka sa magiging sagot nya OO man o hindi.

Masaya talaga umibig pero kalakip nito ay ang masalimuot na kabiguan, pwedeng maging happy ending pwede ring tragic ending. Pero ang sabi nila, pag-ibig din raw ang makakalunas sa isang mapait na karanasan ng kabiguan.

Love changes you the way you think, the way you decide, the way you act.
You even go against your principle and beliefs in life. Loving doesn't always mean you'll be happy. Sometime all it provides you is pain and miser. Yet your blinded by strong emotions that you fail to see reality. Sometimes leting go is the only answer and it hurts like hell. But you will realize that love is so easy to get, so hard to let go, so easy to spell and so hard to define.


Ayun na! galing ng introduction ko. haha. Gusto ko lang malaman ng mga readers ko (tsaring! haha. pang bading un ah!). Yeah! I'm in love right now! and the situation is complicated. I won't tell you everything!.I realized that I'm deeply in love with this woman! lalo na nung magkasama kami yeah yeah! that's the day I won't forget. Alam mo ung tipong kapag nagtititigan kayo? you can see through the eyes how you love each other! galing tapos sasabayan pa ng I love you diba?, I can feel the way she feels for me. I know she's reading this one, Well, I have a message for you. What we have now is really a blessing for me and I thank God for it. I don't know what's the reason why we love each other now and Everytime we're together I want to make you laugh, happy and smile. I don't want you to remember those misery and pain you had before. I want to heal your heart and make a hug barrier so that no one could hurt you anymore. my heart have so much to say. I love you and I miss you!.

1 comment:

  1. Nice fill someone in on and this mail helped me alot in my college assignement. Say thank you you seeking your information.

    ReplyDelete