Tuesday, December 22, 2009

ElectronicBus!

It was my first na makasakay sa ganitong uri ng sasakyan!


No comments:

Post a Comment